۴-طرح تکمیل حرم

۴-طرح تکمیل حرم

پروژه:طرح تكميل احداث ميدان بزرگ امام خميني (ره) قم

پيمانكار : مشارکت سمندیس – گوپله
كارفرما :شهرداری قم

مجری طرح : سازمان زیباسازی،بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س )

مشاور: مهندسین مشاور پروژه ساز

توضیحات اجمالي پروژه:

اجرای کامل نازک کاری و تاسیسات پروژه شامل ۳ طبقه پارکینگ و ۲ طبقه تجاری به مساحت زیربنای حدود ۱۵۰۰۰۰ مترمربع واقع در میدان بزرگ امام خمینی ( ره ) قم .

0 Comments

Add Your Comment: