خطی مشی

شرکت سمندیس يكي از شرکتهای معتبر با  پايه ۱ در رشته تأسيسات و تجهيزات پايه  ۱ دررشته ساختمان و  رتبه ۱ در نفت و گاز و رتبه ۵  در رشته صنعت و معدن و رتبه ۵ در راه و ترابری  میباشد.این شرکت در  سال ۱۳۵۹ تاسیس گردیده است و افتخار دارد كه تاكنون به مدت ۳۸ سال در رشته هاي تأسيسات نفتي ، ساختماني ، ابنيه و صنعت در كشور  مشاركت مستمرداشته است.

مدیریت شرکت سمندیس با تاكيد بر نگرش “جلب رضايت کارفرمایان”، بهينه سازي مستمر در فرآيندهاي ارائه خدمات، ارتقاء‌ كيفيت از لحاظ مراحل اجرای پروژه و سيستم هاي حاكم بر شركت، حفظ محيط زيست و صيانت از انسانها و همكاري و شرکت كاركنان، در خصوص موارد مندرج را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات، اعتقاد دارد كه كاركنان سازمان كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين شركت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات کارفرمایان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند.

مدیریت شرکت سمندیس  براي رسیدن به موارد فوق به استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي تاكيد مي نمايد. در راستاي نيل به اين خواسته ها، آخرین ویرایش استانداردهاي ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 را به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد .

اهداف سازمانی شرکت سمندیس بشرح زیر است :

  • افزایش سطح رضایت کارفرمایان

  • تحویل به موقع کارهای مورد تعهد

  • تداوم در طراحي ، ساخت واجراي پروژه هاي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي ، خطوط انتقال نفت و گاز، تصفيه خانه هاي صنعتي و شهري و همچنين تأسيسات ساختمان وتأسيسات حرارتي و برودتـي ، الکتريکي و مکانيکي

  • اجراي ابنيه و ساختمان ، سازه هاي دريايي وهمچنین تهيه ، ساخت ، نصب و مونتاژ کارخانجات و واحدهاي صنعتي

  • توسعه مشارکت و تقويت حس مسئوليت پذيري در همه كاركنان در مقابل کارفرمایان و همکاران داخلی و تمامی طرف هاي ذينفع

  • آموزش مستمر مديران و همكاران شركت و ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي تكنيكي و كيفيتي مرتبط با فعاليتها

  • برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی و شیمیایی).

  • برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از آلودگی های محیط زیست (خاک و هوا) و کاهش مصرف منابع.

0 Comments