درباره ما

 

شركت سمنديس در سال ۱۳۵۹ با آرزوي حضور فعال در عرصه اجرايي كشور براي آباداني و سازندگي و ايجاد رفاه در سراسر نقاط ايران به عنوان پيمانكار تأسيساتي شروع به كار كرد.
امروز سمنديس شركتي فعال در پروژه هاي طرح و ساخت در صنعت نفت ، تأسيسات ساختماني ،تأسيسات نفتي ، ابنيه و ساختمان است .
ما در شركت سمنديس معتقديم كه تلاش و پايداري آرزو ها را به واقعيت نزديك ميكند وآرزوي ايراني آباد و پر افتخار را داريم.
ما در شركت سمنديس در نظر داريم كه به عنوان يك شركت پويا ، خلاق، مقاوم در برابر مشكلات بتوانيم در سال هاي آينده با ياري تمامي همكارانمان به رشد خود هموار و با ثبات ادامه دهيم و با نگه داشتن روحيه تلاش و مبارزه براي آباداني ،سازندگي و ايجاد رفاه همگاني مؤثر و مفيد باشيم.

خدمات ما شامل:

  • انجام پروژه های نفتی به صورت EPC

  • انجام ساختمان و تاسیسات هتلها و مجتمع های تجاری

  • انجام ساختمان و تاسیسات بیمارستانها و مراکز آموزشی

  • انجام سازه و تاسیسات پروژه های آبی

0 Comments